Jobb

 
1 Start 2 registering renholder 3 Ferdig

Ønsker du å jobbe sammen med oss?

Vi er alltid på jakt etter andre dyktige renholdere!

RenholdEngros.no er en samarbeidsorganisasjon for dyktige renholdere med eget selskap!
Er du en dyktig renholder, vil du ha mulighet til å være med i vårt Team.
Sammen vil vi jobbe for et godt navn og rykte!
Samtidig tjener man langt bedre, enn om man hadde vært ansatt for et selskap.

Selvstendige renholder som er knyttet til RenholdEngros.no vil ha tilgang på support, vikarløsning, oppfølging og markedsføring.
Support gjelder både problemer knyttet til egen drift og kunder.

Fordeler for dyktige renholdere:


Det er mange fordeler ved å starte som selvstendig.
Personer som er dyktige og står på hardt, har mulighet for å tjene langt mer som selvstendig
I stedet for at dyktig og effektivt arbeide gir økt inntjening for for arbeidsgiver, blir dette umiddelbart høyere lønn!

Lønn


Normalt prises et oppdrag ut fra en timespris a kr 290,- eks mva.
Det forutsettes at tiden er hva en normalt må beregne at en gjennomsnitts renholder benytter for å utføre jobben.
Av de 290,- kronene pr time, går 30 kr til administrasjonen.
Igjen sitter man med 260,- pr time.
Dersom man arbeider raskere enn gjennomsnittet, men likevel gjør en topp jobb, har man høyere times betalt!
Man må også huske at det også tilkommer noen kostnader, som utstyr, kjemikalier, regnskap, telefon, osv.
Uansett blir times fortjeneste høyere enn ved ansettelse! Kunde vil også spare stort på å handle direkte med renholder!
Ved å være tilknyttet RenholdEngros.no, har man også en administrasjon som kan være behjelpelig med det aller meste.
Det er også enklere å få kunder, da man kan vise til en egen administrasjon.
Oppdrag som skaffes av renholder selv, har kun 2,5% avgift til administrasjonen!

Administrasjon


Ved å samarbeide med RenholdEngros.no, har man tilgang på en administrasjon.
Administrasjonen kan hjelpe til med mye. F.eks:
-Hjelp til å starte eget selskap
-Opplæring innen nye arbeidsoppgaver
-Rådgivning i valg av utstyr
-Utlån av utstyr til spesial oppgaver
-Markedsføring
-Kundebehandling
-Oppfølging av kunder
-Vikar nettverk
-Oppføring på denne nettsiden med bilde og informasjon
Og mye mye mer.

Kostnad


Det koster ingen ting å starte opp som renholder for RenholdEngros.no
Meningen er at det skal være enkelt og fordelaktig å være en del av oss!
Først når man får betalt av sine kunder, blir det snakk om noen betaling til RenholdEngors.no
For oppdrag som skaffes av renholder selv, vil det være en fast % på 2,5 til administrasjonen.
For faste oppdrag skaffet av RenholdEngros.no vil det normalt beregnes kr 30,- pr beregnede arbeidstime.
Det vil da være RenholdEngros.no sitt ansvar at oppdraget har riktig times beregning.
Normalt vil renholder også kjøpe ut faste oppdrag.
Dette er en direkte markedsførings kostnad og betales kun 1 gang pr oppdrag.
Ønsker man senere å slutte som renholder, vil man kunne selge oppdragene til annen renholder for samme pris.
Renholdere som gjør dårlig jobb og ødelegger for de andre renholderes rykte, vil selvfølgelig ikke få penger igjen om kunde sier opp.
Vi er kun ute etter dyktige og pliktoppfyllende renholdere!

Registrering


Ved å registrere seg her, binder man seg ikke til noe.
Registreringen er kun for en førstegangs kontakt.
Vi vil så avtale et møte for å kunne besvare alle spørsmål, samt sette opp en fremdrifts plan.


Opprett en bruker før du går videre! - -Trykk "Log inn" og gå til registrer bruker.