Renhold Engros

Hvordan vi skiller oss ut

Renhold Engros AS operer ikke på samme måte som de tradisjonelle renholdselskapene. Mens andre benytter ansatte renholdere, benytter vi renholdere med enkeltpersonsforetak. Fordelen er at våre renholdere har et helt annet engasjement til renholdsyrket og får et helt annet samhold med våre kunder.

Den viktigste faktoren for et godt renhold, er renholderen!

Vårt konsept gjør at de dyktigste renholderne velger å bli selvstendige renholdere, da de i denne modellen tjener bedre enn ved å være ansatt hos en renholdsbedrift. Samtidig blir ikke renholdet dyrere hos oss, da vi ikke trenger de samme risikomarginene som tradisjonelle renholdsbedrifter har, samt mindre administrasjon.

Vår oppgave er å være bindeleddet som står for kundeoppfølgingen og all administrasjon, slik at kunde har stabilt og forutsigbart renhold, og renholder har et støtteapparat.